Indien u tijdens een opbaring geconfronteerd wordt met een onaangename (ontbindings-) geur en u de overledene toch graag op die plaats zou willen opbaren, dan zou u gebruik kunnen maken van bodyseal.

Bodyseal is een bodybag (lijkzak) die volledig lucht-, damp-, zicht- en vloeistofdicht wordt afgesloten en niet meer onbeschadigd geopend kan worden. Het wordt gebruikt bij overledenen die besmet of niet meer toonbaar zijn, of waarbij de geur onaangenaam is geworden. Ook bij ernstig verminkte lichamen, lijkvinding, waterlijken en -door bacterien- opgezwollen lichamen biedt het een uitkomst.

Indien bodyseal heeft plaats gevonden kunt u de overledene niet meer zien, maar kan de overledene nog wel thuis of in een uitvaartcentrum worden opgebaard. Nare luchtjes komen niet meer vrij. Bodyseal verstopt als het ware geur, kleur en vloeistof. Besmette overledene veroorzaken na de bodyseal minder gevaar voor de omgeving. Denk hierbij aan TBC, Corona CoVid-19 of de vleesetende bacterie. Omdat een bodyseal de ontbinding niet tegen gaat, blijft koelen van het lichaam noodzakelijk.

Bij repatriƫring van een stoffelijk overschot per vliegtuig of verplaatsing van een besmettelijk lichaam zowel nationaal als internationaal, wordt veelal gebruikt gemaakt van bodyseal of een zinken binnenkist. Dit omdat er in het vliegtuig geen vloeistoffen en/ of nare geurtjes vanuit het stoffelijk overschot vrij mogen komen en om besmetting van gezonde mensen te voorkomen. Bij gebruik van bodyseal is een zinken binnenkist overbodig. Op de plaats van bestemming is de bodyseal eenvoudig te verwijderen. Onze bodyseal voldoet aan het juiste keurmerk.

Bodyseal is een niet biologisch afbreekbaar materiaal, waardoor niet geschikt voor overledenen die begraven worden op een (natuur)begraafplaats. Special Death Care kan voor u de bodyseal verwijderen, waardoor er geen belemmering meer hoeft te zijn om begraven te worden op een (natuur)begraafplaats. Doorgaans gebeurt dit nadat de plechtigheid heeft plaats gevonden. Voor het begraven op een gewone begraafplaats, is soms het openen van de bodyseal voldoende. Informeer bij de begraafplaats alvorens u besluit de bodyseal te laten uitvoeren.

Er zijn enkele crematoria die het verplicht stellen dat de bodyseal wordt verwijderd alvorens het stoffelijk overschot wordt gecremeerd. Dit betreft veelal crematoria die gebruik maken van een electrische oven. 

Bodyseal is een alternatief voor invriezen of zinken binnenkist en kan aangebracht worden in een uitvaart centrum, op plaats van de opbaring of in onze 'Special Death Care mobile'.

U bent als aanvrager van deze behandeling verantwoordelijk voor de navolging van de regelgeving van de begraafplaats, crematoria of rondom een repatriƫring.

Prijzen voor het aanbrengen of verwijderen van een bodyseal staan in onze prijslijst.

 

Bodyseal Special Death Care